BİYOGRAFİSİ

Üçüncü Murad’ın (1574-1595) zamanında, 1571-1590 seneleri arasındaki İran seferlerine telmih eden ve 1590’da sulh müzakereleri yapılacağı zaman, Ferhad Paşa’nın İran şehzadesi Haydar Mirza’yı, rehine olarak, beraberinde İstanbul’a getirmesini anlatan manzumesinden Öksüz Dede’nin zamanını tayin ediyoruz. İran şahını, oğlundan ayrı düşen bir babanın şefkatli diliyle konuşturan manzumesi (İmirzamı hoşça tutun ağlar nakaratlı parça) Yeniçeri halk şairlerinin canlı ve beşeri ifadelesini göstermek itibariyle dikkate değer.

Hayatı hakkında başka bir malumata sahip olmadığımız bu şairin, bütün “Öksüz” mahlasını taşıyan şiirlerin sahibi olmaması muhtemeldir. Bilhassa “Öksüz Aşık” mahlaslı manzumeler için bu ihtiyati kaydı koymak lazımdır. Bunların hemen hiçbiri tarihi bir işaret taşımıyor.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM