BİYOGRAFİSİ

 
 
Nebi Efkari

 
1866-1915.
Ardanuç’un Sogara (şimdiki adı Soğanlı) köyünde doğdu. Asıl adı Nebi’dir.
1860’lı yılların ikinci yarısında doğduğu, 1900’lü yılların
başında öldüğü varsayılmaktadır. Kendisinden küçük kardeşi Aşık Eyüp’ün
1920-22 yılları arasında öldüğünden yola çıkılarak bu tarih üzerinde
durulmaktadır.

Aşık Şöhreti’nin torunlarından olan Nebi Efkari’nin günümüze
ulaşabilmiş fazlaca eseri bulunmamaktadır. Ancak »Kerem ile Aslı«, »Emrah
ile Selvi«, »Aşık Garip« gibi geleneksel halk hikayelerini anlatması ve iyi
bağlama çalmasıyla bilinmektedir.

Cuğolu aşıkların beşincisi olarak bilinen

Nebi Efkari’nin ölümüne
ilişkin, değişik bilgiler bulunmaktadır. İlki, Yusufeli’nin Narlık köyünde
tifoya yakalanıp öldüğü ve orada toprağa verildiği, öteki ise Bayburt’ta
öldüğü ve orada toprağa verildiğidir.

Ayrıca yine Ardanuçlu Efkari (1900-1980) ve Çankırılı Efkari adlı
aşıklar bulunmaktadır.

 

 
Gördüz mü

Garip bülbül vatanından yad oldu
Varıp gayrı dala kondu gördüz mü
Bir dem idi elalem de şad oldu
Şimdiyse günlümüz söndü gördüz mü

Hepimiz benzerdik bes’li boğaya
Tenezzül etmezdik beye ağaya
Geçin karşısına bakın Cuğo’ya
Kalmadı bir hane yandı gördüz mü

Cümlemiz mevlaya olmuşuz asi
Yürekten silinmez gam ile yası
Şimdi oğ’l uşağın her idaresi
Efkari sırtına bindi gördüz mü
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM