BİYOGRAFİSİ

1965 yılında Adıyaman’da doğdu. Yüksekokul mezuniyeti de dahil olmak üzere öğrenim hayatını Adıyaman’da tamamladı. Dokuz yaşlarında başlayan ve otuz dokuz yıldır türkülerle devam etmekte olan yolculuğu kendisinin deyimiyle mezara kadar da devam edecektir.

İlkokulda öğretmenine türkü söyleyerek başladığı bu sevdası lise öğrenimi döneminde sınıf arkadaşı Mustafa Bulut’tan ilham alarak bağlama enstrümanını öğrenmesine kadar devam etti. 1992 yılında Adıyamanlı Udi-müzisyen İrfan Turan hocanın daveti üzerine Adıyaman Musiki Derneği ile tanışmıştır. 1995 yılında Dernek bünyesinde Türk Halk Müziği Topluluğunu kurdu. Halen THM koro şefi olarak görevine devam etmektedir.

2001-2002 yıllarında Kültür Bakanlığı THM Koro Şefi sayın Necmi Kıran’dan özel olarak THM genel nazariyatı ve bağlama dersleri aldı. Bu tecrübe ile Dernek bünyesinde ve Halk eğitimi merkezinde THM ve Bağlama Eğitmeni olarak görevler aldı. Türk Halk Müziği kültürünü özelikle genç nesillere tanıtmak ve sevdirmek için maddi, manevi hiçbir beklenti içine girmeden bir dizi çalışmalar yürütmektedir. En büyük rüyası Adıyaman’da Müzik eğitimi veren bir kurumunun açılması idi. Bu anlamda yıllarca verdiği çaba 2010 yılında Adıyaman Belediyesi Konservatuvarının açılması ile son buldu.

Bugün halen Adıyaman Belediyesi konservatuvarı THM nazariyatı ve Bağlama dersleri Öğretim Görevlisi, Musiki Derneği Türk Halk Müziği Koro Şefi olarak türkülere olan sevda yolculuğuna devam etmektedir.

Görsel ve işitsel medya organlarında çeşitli türkü programları ve yarışmaları organize etmekte, dijital ortamda kayıt ve mix çalışmaları yapmaktadır. Beste denemeleri de olan Çifçi, Adıyaman’da yaşamaktadır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM