BİYOGRAFİSİ

Bezcizade Muhyiddin Muhammed, Konyalı’dır. Önce Halvetiyken İstanbul’a gelince İdris-i Muhtefiye intisap etmiş, Fatih, Çarşamba’daki zaviyeye şeyh ve İdris-i Mühtefi’nin “Kalbe bakıcı”larından olmuş, 1020’de (1611) vefat edip Üsküdar’da Şekuri tekkesi avlusuna defnedilmiştir. Sonradan Himmet Efendi de buraya gömülmüştür.

Kudretli bir şair olan Muhyi’nin divanı kaybolmuştur. Elimizde bulunan, cönklerde rastlanan aruz ve heceyle yazılmış şiirlerine nazaran Muhyi, kudretli bir şairdir. Bestesi, bir marş bestesini andıran çok güzel şiirini, Hamzavilerin, zincirlerle bağlı olarak öldürülüp Tuzla deresine atılmak üzere zincirlerle bağlı olarak götürülürlerken okudukları rivayet edilir.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM