BİYOGRAFİSİ

Mevlüt İhsani Şafak, 1928 senesinde Bardız’ın Çermik yaylasında Şenkaya’da doğdu. Sonra Sarıkamış’a yerleşti. Evreni gönül gözüyle görebilen Mevlüt İhsani, teselliyi şiir dünyasının güzelliklerinde aradı ve buldu. Sarıkamış’ın Boyalı köyünden Alişan Usta, Mevlüt İhsani’yi en çok etkileyen saz ustası oldu. Mevlüt İhsani’yi en çok etkileyen ise, büyük halk ozanı Ercişli Emrah’tır. Doğu Anadolu’yu hemen adım adım gezmiş olan Mevlüt İhsani, aşıklarla karşılaşmalarında güçlü bir halk ozanı olduğunu kanıtladı.

“Aşkımı tabiattan, ilhamımı halktan, coşkunluğumu Türklüğün yıkılmayan imanından alırım” diyen Aşık Mevlüt İhsani, Nuri Çırağı, Mehmet Hünkari, İhsan Yavuzoğlu, Rahim Baykara’ya ustalık yapmıştır.

Konya’da yapılan Türkiye Aşıklar Bayramları ile yurdun çeşitli yerlerinde katıldığı şölenlerde ödüller kazanan İhsani’nin şiirlerinde felsefi ve tasavvufi konular ağırlık taşır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM