BİYOGRAFİSİ

1919’da Şanlıurfa’da doğdu, 1988 yılında vefat etti. Babasının adı İbrahim, annesi İslim’dir. Esas mesleği tenekeciliktir. Kütüphane memurluğundan emekli oldu.

Şanlıurfa’nın folklor tarihinde en büyük müzisyen ve kaynak kişilerden biridir. Devrin en büyük ustalarından istifade etmiştir. Urfa repertuvarında icra edilen türküleri, hoyratları, gazelleri bilir ve makam esasına göre eksiksiz okurdu. Urfa ile ilgili; hikaye, masal, mani, gazel, atasözleri ve benzeri folklorik bilgilerin hemen hemen hepsinde söz sahibi idi. Büyük bir halk bilimcisi ve müzik üstadıdır.

Şanlıurfa adına birçok türküyü TRT repertuvarına kazandırmıştır. Ayrıca Milli Folklor Araştırma Dairesi tarafından Urfa’da yapılan derleme çalışmalarında kendisinden kaynak kişi olarak faydalanılmıştır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM