BİYOGRAFİSİ

XVII nci asrın büyük şöhret kazanmış bir saz şairidir. Safranbolulu olan Kuloğlu’nun asıl adı Süleyman’dır. Dördüncü Murad’ın ölümüne (1640) söylediği mersiye şairin yaşadığı devri tayin etmektedir. Birçok manzumeleri Kuloğlu’nun Osmanlı ordusunda bulunmuş bir saz şairi olduğunu gösteriyor. Bir koşması da onun Cezayir’deki harblere karışmış olduğunu anlatıyor.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM