BİYOGRAFİSİ

 
 
Kul Rıfat

 
1949 yılında
Erciş’te doğdu. Asıl adı Rıfat Araz’dır. İlköğrenimini Iğdır’da,
ortaöğrenimini Kars ve Ağrı’da, yükseköğrenimini Erzurum’da tamamladı. Daha
sonra Gazi Üniversitesi bünyesinde doktorasını verdi.

Şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Özellikle babası Ali Araz’ın
okuduğu Köroğlu hikayelerinden etkilendi. Daha sonra »Aşık, Garip«, »Şah
İsmail«, »Arzu ile Kamber«, »Dede Korkut Hikayeleri« gibi birçok halk
anlatısını dinleyerek kendinin geliştirdi. Ancak Yunus, Mevlana, Fuzuli
ve Şeyh Galip’i kendine usta kabul etti.

İlki 1976 yılında »Türk Edebiyatı« dergisinde olmak üzere birçok
şiiri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı. Şiirlerine
ağırlıklı olarak tasavvufu işleyen Kul Rıfat bugüne dek katıldığı
yarışmalarda çoğu birincilik olmak üzere birçok ödül aldı. Ayrıca hem
Türkiye, hem de Türkiye dışında çeşitli edebiyat, şiir etkinliklerine
çağrıldı.

Türkiye’nin değişik yerlerinde öğretmen, yönetici çeşitli konumlarda çalışan
Kul Rıfat, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde baş müfettiş
olarak görev yapmaktadır.

Kul Rıfat’ın şiirlerinin bir bölümü »Umut İkliminde« (2001),
»Sonsuzluğa Adanan Ömür« (2004) adlı kitaplarda toplandı. Ayrıca
»Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği« (1995) ve »Şiir
İncelemeleri« (2005) adlı araştırmaları yayınlandı. Bunun dışında
»Bir Yürek Yıkanır« adlı şiir kitabı ve »Makaleler ve İncelemeler« adlı
araştırması yayına hazırlanmaktadır.
 

 
A Sevgili

Aşk derdiyle yana yana
Sevdim seni a sevgili
Bir can verdin verdim sana
Sevdim seni a sevgili

Ömür doldu baht yayına
Elem düştü can payına
Dalıp mana sarayına
Sevdim seni a sevgili

Bu gönülde bildim seni
Sen donattın gül bedeni
Okudukça bu düzeni
Sevdim seni a sevgili

Kalbim titrer her anışta
Alem döner bu yanışta
Bu sevdaya ilk kanışta
Sevdim seni a sevgili

Bir kulunum geldim sana
Ab-ı hayat kana kana
Yol ver dolam bu irfana
Sevdim seni a sevgili
 

 

Üstüne

Yarab can özümden ikrar eyledim
Eğildim elifin dalın üstüne
Kulunum bu yolda karar eyledim
Ahtım var zamanın halın üstüne

Çile dergahında uzleti seçtim
Aşkın mahkûmuyum sınandım geçtim
Sevgi pazarında bir tezgah açtım
Serdim yüreğimi yolun üstüne

Bu tevhit yolunda dert derman olur
Ateş güle döner gülistan olur
Cümle alemlere bir ferman olur
Gül açmaz bir daha gülün üstüne

Gönül kubbe kubbe zamana inat
Sırtıma yüklenir bir sonsuz hayat
Ey hakkın emriyle dönen kainat
Var mı başka varlık kulun üstüne
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM