BİYOGRAFİSİ

On altıncı yüzyılın ikinci yarısı ile on yedinci yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Kul Himmet ve Kul İbrahim’le birlikte çalışmış bir ozandır. Onun da Sivas ya da Tokat bölgesinden olduğu sanılıyor.

Bir nefesinde yetmiş yaşında olduğunu söyleyen Kul Hüseyin’in uzun bir ömür sürdüğü anlaşılıyor. Pir Sultan ve Kul Himmet gibi o da Şah Tahmasp’a çok güvenmiş, beklediği olmayınca acı yakınmalarla dolu nefesler söylemiştir.

Arkadaşları gibi hükümet kovuşturmalarına uğrayıp cezalandırılmışsa da, sonunun nasıl geldiğini şimdilik bilemiyoruz. Bunları, topladığımız elli kadar nefesinden anlıyoruz. Güçlü bir sanatçıdır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM