BİYOGRAFİSİ

Kul Deveci, orduda yetişmiş bir saz şairidir. Kalenderoğlu’nun, Kuyucu Murat Paşa tarafından 1608’de tedibi hakkında yazdığı bir manzumesi zamanını tayin etmektedir. Bu manzumeye göre Kul Deveci, XVI ncı asrın ikinci yarısiyle XVII nci asrın başında yaşamıştır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM