BİYOGRAFİSİ

 
 
Kobliyanlı Sefili

 
1882-1937.
Adigön’un (Ahıska) Pulada köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. İlk
eğitimi köyün hocasından aldı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Kendi
deyimiyle herhangi bir bade içme durumu söz konusu değildir. Ancak süreç
içinde kendini yetiştirdi. Şiir yazmaya ilk gençlik çağlarından itibaren
yöneldi, aynı zamanda da bağlama çalmayı öğrendi. Bugüne ulaşan anlatılara
göre yörede iyi bir bağlamacı olarak kabul edildi.

Sefili’nin şiirleri yalnızca kendi bölgesinde değil Kuzeydoğu
Anadolu’nun geniş kesimlerinde duyuldu ve bugüne taşındı. Bundan hareketle
de döneminin öteki bilinen aşıklarıyla karşılaşmış ya da karşılıklı
etkileşim olduğu düşünülebilir.

Köroğlu kollarının önemli bir anlatıcısı olarak da bilinen Sefili,
Bakü çevresinde de tanındı. Ayrıca Tiflis’teki bazı araştırma kurumları
arşivlerine alınmış eserleri bulunmaktadır. Kobliyanlı Sefili’ye
ilişkin İsmayıl Kazımov’un bazı araştırmaları bulunmaktadır.

Stalin döneminde Ahıska Türklerinin uğradıkları takibat ve Orta Asya
içlerine sürgün edilmeleri politikasına bağlı olarak Sefili de
1937 yılında tutuklandı. Yaşamına ilişkin bilinen en son veri bu
tutuklamadır. Nerede öldüğü ve mezarı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Ayrıca Ţibeţli Sefili (1834-1935), Yusufelili Sefili, Xodlu Sefili
mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.
 

 
Ne Güzel Uymuş

Çıka çıka çıktım dağlar başına
Bu dağa bu duman ne güzel uymuş
Şükreyledim haktan gelen emire
İman müminlere ne güzel uymuş

Düğünde bayramda ederler zinnet
Hak bize buyurdu farz ile sünnet
Kafire cehennem İslama cennet
Lanet kör şeytana ne güzel uymuş

Der Sefili İncil indi İsa’ya
Dil verildi elindeki asaya
Zebur da Davut’a Tevrat Musa’ya
Kuran Muhammet’e ne güzel uymuş
 

 

Olur

Bir yiğit ki cüda düşse yarinden
Leyl ü nehar ah u zarinen olur
Ah edende duman çıkar serinden
Ele girmez sim ü zerinen olur

Hele bir düş nazar eyle özüne
Hissemend ol bu kamilin sözüne
Kimse bakmaz kasiblerin yüzüne
Muhabbet de devlet varinen olur

Der Sefili usta karsız iş olmaz
Merak olmayınca hayal düş olmaz
Can canı sevmese gönül hoş olmaz
Gönül hoşluğu da yarinen olur
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM