BİYOGRAFİSİ

Gazi Murad Reis ölümü (1609), ikinci Osman’ın öldürülüşü (1622), İran şahı birinci Abbas’ın Bağdat’ı zaptı (1623) ve dördüncü Murad’ın aynı şehri muhasarası (1630) hakkında söylemiş olduğu manzumeler, Kayıkçı Kul Mustafa’nın XVII nci asrın başında yaşamış bir şair olduğunu gösteriyor. Cezayir’e, Murad Reis’e dair söylediği birkaç şiir de Kul Mustafa’nın gençliğinde bu havaliyi dolaştığını anlatıyor. Şairin Kayıkçı lakabını orada almış olması da muhtemeldir.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM