Katibi

BİYOGRAFİSİ

 
 
Katibi

 
1600’lü yıllarda yaşadığı
varsayılmaktadır. Asıl adı büyük bir olasılıkla Osman’dır.

Şiirlerinden hareketle 4. Murat (1912-1940) döneminde yapılan Revan
(1635) ve Bağdat (1638) seferlerine katılan bir yeniçeri
şairidir.

Dönemindeki aşıklar arasında oldukça saygın ve bilinen bir aşık oldu.
Aşık Ömer’in »Şairname« adlı destanında özellikle Katibi ile
başlaması bu düşünceyi pekiştirmektedir.

Bazı şiirlerinde Celep Katip mahlasını kullanması nedeniyle
hayvancılıkla uğraştığı yanılsamasına neden oldu. Ancak bazı kayıtlara göre
asker yetiştiren ocakta yazıcı olduğundan dolayı bu mahlası kullandığı yer
almaktadır.

Katibi, şiirlerinde Bektaşi felsefesinden sevgiye dek her türlü
konuyu işledi. Özellikle Bektaşi felsefesindeki şiirleri nedeniyle
öteki Bektaşi şairleriyle karışmaktadır.

Ayrıca 1700’lü yılların 2. yarısında yaşayan ve Güzide Ana
olarak da bilinen bir Katibi ve Zileli Katibi adlı aşıklar
bulunmaktadır.
 

 
Bana Yeter

Güzel seni sevdim anca dünyada
Yüzüne baktığım kar bana yeter
Dolaştırma beni sema ziyada
Bu kadar yandığım nar bana yeter

Hublarınan menzil engin göçersin
Dost elinden bade olsa içersin
Beni görüp kaşın yıkar geçersin
Bir kez hatırımı sor bana yeter

Katibi’yem candan sadakatim var
Muhabbet yolunda seyahatim var
Bilirim ulusun kanaatim var
Sineni sineme sar bana yeter
 

 

İçinde

Efendim lütfeyle hakkı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Senin salınışın öldürür beni
Selviye benzettim dallar içinde

Ben seni seveli bir dem gülmedim
Derdim pek yeğindir ilaç bulmadım
Çok gülistan gezdim asla bilmedim
Senin gibi gonca güller içinde

Efendim hışımla yüzüme bakar
Ayrılık ateşi bağrımı yakar
Gözüm yaşı durmaz çağlayıp akar
Kalmışım sultanım seller içinde

Katibi der imiş ah u zar m’ola
Yar da benim gibi intizar m’ola
Acep sevdiğimden güzel var m’ola
Şu fani dünyada kullar içinde
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM