BİYOGRAFİSİ

 
 
Karslı Noksani

 
1899-1972. Kars’ta
doğdu. Asıl adı Ahmet Kaynar’dır. Kayıtlarda Kangal’da doğduğu
geçmesine karşın daha sonra ailesiyle birlikte oraya göçtüğü bilinmektedir.
Herhangi bir eğitim alamadı. Ancak sonradan kısmen okumayı öğrendi.

10 yaşında annesini, 14 yaşında babasını yitirince dayısının
yanında büyüdü. Aşıklık geleneğini küçük yaşlarda öğrenmeye başladı

Önceleri usta malı türküler söyleyen Noksani’ye ilk bağlama dersleri Aşık
Mesleki (1848-1939) tarafından verildi. Noksani mahlası, engelliliği
nedeniyle Aşık Ruhsati (1836-1912) tarafından verildi.

Yöresinde oldukça saygın bir yeri olmasına karşın başka yörelerde pek
duyulmadı. Kangallı Noksani diye de bilenen aşık, aynı adlı öteki
aşıklarla, özellikle de Erzurumlu Noksani (-1872) ile
karıştırılmaması için Zakiri mahlasını kullandı.

»Ruhsati Kolu« olarak adlandırılan geleneğin önemli aşıklarından biri olan
Noksani, bu geleneğinin son temsilcilerinden Aşık Ali’ye
ustalık etti.

Aşk, gurbet, mutsuzluk ve doğa konularını işleyen Noksani’nin,
şiirlerinin bir bölümü Eflatun Cem Güney tarafından »Aşık Mesleki,
Hayatı ve Şiirleri« (1953) adlı kitapta ayrı bir bölüm olarak
aktarıldı.

Ayrıca Güvençli Noksani, Çorumlu Noksani, Erzurumlu Noksani (-1872),
Xodlu Noksani (1922-1964), Güplüceli Noksani (1902-1977), Posoflu Noksani
(1857-1940), Davulkulu Noksani (1919-1971), Arguvanlı Noksani (1934) ve
Harızlı Noksani (1936-2003) mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.

 

 
Bir Zaman

Kalktı nasibimiz gurbet ellere
Ah çekip benim çün ağla bir zaman
Gönlüm senin meyil verme ellere
Al üstüne kara bağla bir zaman

Aşkın dalgasını baştan aşırma
Ağyar karşısında kendin şaşırma
Benden başkasına gönül düşürme
Yaralı yüreği dağla bir zaman

Girdim bahçesine güller ekili
Nazlı yarim güzellerin vekili
Taranmış gerdana dökmüş kakülü
O siyah perçemin yağla bir zaman

Derde duçar oldum halim perişan
Bilmem kimler naşad kimler erüşan
Senden bana kalma böyle bir nişan
Noksan’ın yarasın sağla bir zaman
 

 

Var

Beyhude gamlanma divane gönül
Cümle alemlerin rızkın veren var
Yaptığın hatadan habersiz sanma
Kara karıncayı gece gören var

Hakkın toprağına mülküm var deme
Dam ile harmanda hakkım var deme
Güçlü kuvvetliyim arkam var deme
Sırtüstü insanı yere vuran var

Yoksul düşmüşsen de deme fakirim
Zenginliğin sonu nedir okurum
Ben güzelim deyi halı dokurum
Nice Züleyhalar Yusuf Kenan var

Aşıklık satarsın beyhude gözüm
Olura olmaza yoktur bir sözüm
Her seher dergaha tutarım yüzüm
Aşıkların sonu Aşık Noksan var
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM