BİYOGRAFİSİ

Karslı Aşık Kahraman, 1863 senesinde Kars’a bağlı merkez köylerinden Kalo / Derecik köyünde doğmuş, 1944 senesinde vefat etmiştir. Bu köyde yaşamış ve köyün adıyla yazdığı destanlardan sadece birkaçı var elimizde.

Yaşamı hakkında öyle kayda değer bir bilgiye sahip olmadığımızı söylemeliyiz. Sadece Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Edebiyatımızda Kars II” kitabında verdiği notlar ve birkaç yöre insanın yazarının küçük küçük notları ile biliniyor.

Verilen bilgiler arasında Aşık Kahraman’ın saz çalmayı bilmediği, fakat çok iyi şiir yazdığı, yörede aşık olarak tanındığı verilen bilgiler arasındadır.

Yine Aşık Kahraman’a özgü anlatılan anı notlarından ve yazdığı destansı ağıtlardan söz ederken şunlar da verilen bilgiler arasındadır:

Kars merkeze bağlı altı yüz yetmiş bir nüfuslu Kalo / Derecik köyünde Ermeniler tarafından altı yüz altmış kişi katledilmiştir. Katledilen altı yüz altmış kişinin üç yüz altmışı bir mereke (saman ve yem ambarına) doldurularak öldürülmüştür. Söz konusu katliamdan sadece on bir kişi kaçarak hayatta kalabilmiştir. Hayatta kalan on bir kişiden birisi olan Aşık Kahraman (1863- 1944) kendisinin de yaşamış olduğu Kalo / Derecik köyü katliamını ağıt şeklinde mısralara dökmüştür.

Yine Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Aşık Kahraman’ı anlatan şöylesi bir anıdan da söz ediyor: “Kahraman, 1880 baharında iki yıl önce Entep (Eleşgert’teki Tutak) kazasına göçüp yerleşen dayısını görmeye gidiyor. Çoluk çocukça başına derilen komşuları ‘Sende Osmanlı kokusu geliyor’ diye görüşüp ağlaşıyorlar. Yaşlılar da Kars’a yeni gelen Şahbenderimizin sözlerini tekrarlayarak, Türkiye’de Kars’ın ahvali hakkında neler düşünüldüğünü, göçerek içerilere gidip yerleşen Kars muhacirlerinin ne alemde olduğunu soruyorlar. Henüz on sekiz yaşlarında bulunan Kahraman da görüp duyduklarını destanla anlatıyor.”

Aşık Kahraman’ın sadece destan ve ağıt türü şiirleri var elimizde. Bu destan ve ağıt türü şiirler ise Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun seçip “Edebiyatımızda Kars II” adlı kendi kitabına aldığı şiirlerdir. Bunun dışında “Kars ve Çevresinde Ermeni Terörü” adlı yazıların içinde olan bilgilerdir. Diğer aşk ve lirik şiirlerine şimdilik ulaşılamamıştır.

Aşık Kahraman’ın ölümü hakkında bir bilgi bulunmaktadır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM