BİYOGRAFİSİ

19. yüzyıl ozanlarının en büyüklerindendir. Ankara, Kalecikli’dir. Oldukça iyi öğrenim görmüştür. Söylentiye göre bir aralık Kalecik müftülüğünde bulunmuş, Bektaşiliğe bağlanmasından ötürü bu makamdan uzaklaştırılmıştır.

Yıllarca ortadan kaybolur, uzun yolculuklara çıkarmış. Bu arada kerametler de gösterirmiş. İstanbul’da öldüğü sanılmaktadır. Mirati, çeşitli konularda uzun destanlar da yazmıştır. Levni’nin çığır açan “Atalar Sözü” destanından sonra en güzel destan Mirati’nindir. Gezilerinde aşıklarla yarışmalara girer, muammalar asarmış. Güzel nefesleri ve aşk şiirleri vardır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM