BİYOGRAFİSİ

 
 
Ispartalı Seyrani

 
-1849. 1700’lü
yılların 2. yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Ahmet’tir.
Isparta’ya sonradan mı yerleştiği yoksa orada mı doğduğu bilinmemektedir.
Şiirlerinden hareketle belli bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

Küçük yaşlarda bağlama çalmayı öğrendi. İlk gençliğinde Bektaşi tarikatına
girdi. Aşıklık geleneğine bağlı olarak uzun yıllar Orta Doğu ve Anadolu’nun
birçok yerini dolaştı. Bir derviş anlayışıyla yalınayak dolaştığına ilişkin
bilgiler bulunmaktadır.

Ispartalı Seyrani Mısır’a giderek Kaygusuz Dergahında uzun
süre kaldı. 2 kez Hacca gitti. Yörede Hacı Ahmet olarak da
anıldı.

Ispartalı Seyrani’nin şiirleri çeşitli gazete, dergi ve
araştırmalarda aktarıldı.

Ispartalı Seyrani Isparta’da öldü ve orada toprağa verildi.
 

 

Bir Dasitan (Vak’a-i
Hayriye Destanı)

Bir dasitan nakledeyim bu sene
Dehr-i dun içinde ola hikayet
Döndü latif devran her ehl-i dine
Hak gani mevladan lutf u inayet

Hazır olsun pirler her civarlardan
Evliya enbiya çarıyarlardan
Şehr-i İstanbul’u kem nazarlardan
Saklasın hatadan mevla her saat

Burc-u asumanın bu mihr ü mahı
Bu ruy-i zeminin hem şehenşahı
Ümmet-i resulün devletpenahı
Dualar edelim ol ehl-i cennet

Şaha muti’ olur mah-ı mehrular
İnanmadı yeniçeri bethular
İndirelim tahttan dedi adular
Hak taala vermez anlara nusrat

Sultan Mahmut hakka eyledi kıyam
Hünkarın indinde hem sadr-ı azam
Verdi fetvasını ol şeyhülislam
Böyle kuvvet buldu bab-ı şeriat

Yeniçeri her illete erdiler
Al’ Osman askerin cemin gördüler
Havf eyleyip kışlalara girdiler
Dediler nedir bu bize alamet

Padişaha yardım eyledi süphan
Melekler bu işe oldular hayran
Deryanın yüzünü bürüdü al kan
Asi olan nar-ı cahimde vahdet

On sekiz bin alem süphana bağlı
İns ü cin cümleten Kurana bağlı
Yedi kral Al-i Osman’a bağlı
Çar kuşe hem yedi iklim vilayet

Seyrani göründü bu seyranımız
Hiç keder görmesin Mahmut hanımız
Enbiya evliya hak süphanımız
Şahadet eylesin cümleye himmet

(Destandan yalnızca bazı bölümler aktarıldı.)
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM