BİYOGRAFİSİ

Ali İzzet Özkan, Prof.Dr.İlhan Başgöz arka kapağından;

Prof. Dr. İlhan Başgöz 1924’te Gemerek’te doğmuş, 1945’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsünden mezun olmuştur. Prof. Başgöz, aynı yıl mezun olduğu Enstitü’nün Halk Edebiyatı, Folklor Kürsüsünden Pertev Naili Boratav’ın asistanı olmuştur, öğrencilik döneminde başlattığı folklor çalışmalarını bu kürsüde asistanlığı sırasında Boratav’ın yanında sürdürmüştür. Kürsünün kaldırılmasından sonra da araştırma ve çalışmalarını sürdüren Başgöz, doktorasını vermiş, bir süre liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başgöz, orada Indiana Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü’ne öğretim üyesi olarak girmiştir. Halen bu üniversitede çalışmaktadır.

Prof. Dr. Başgöz, alanında uluslararası üne kavuşmuş bilim adamlarımızdandır. Halk Edebiyatı, Folklor üzerine pek çok yazı ve kitabı yayınlanmıştır. “Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri” (1947), “Köroğlu” (1958), “Manilerimizden” (1958), “İstanbul Folkloru Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” (1959), “İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi” (1968), “Türk Bilmeceleri” (Prof. Dr. Andreas Tietze ile birlikte hazırlanan yapıt A.B.D.’de Türkçe, İngilizce olarak basılmıştır) (1970) yapıtlarının en önemlileridir.

Prof. Dr. Başgöz, “Aşık Ali İzzet Özkan, yaşamı, sanatı, şiirleri” yapıtıyla Ali İzzet Özkan’ı bilimsel açıdan değerlendirmekte, Halk Edebiyatımıza çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Yapıt bilimsel içeriği yanında Aşık Ali İzzet Özkan’ı tümüyle yansıtan, onun gücünü ortaya koyan, şiirlerini bir araya toplayan ilk kitaptır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM