BİYOGRAFİSİ

Sultan Hoca ve Mevlana Ahmed adlarını da alan Hoca Ahmed Fakih on üçüncü yüzyılın birinci yarısında Konya’da yaşamıştır. Medrese tahsili görmüş, Celaleddin-i Rumi’nin babası Bahaeddin Veled’den ders okumuştur.

Geniş din bilgilerine sahip bir fakih olarak büyük şöhret kazanmış, sonradan kendisini tasavvuf heyecanlarına kaptırarak daimi bir vurgunluk ve tutkunluk içinde yaşamıştır. Bu şahsiyetiyle çevresinde derin bir tesir yapmış, etrafına birçok müritler de toplamıştır.

Ahmed Fakih, Anadolu üzerinde meydana gelen Türk edebiyatının tanıdığımız ilk şairidir.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM