BİYOGRAFİSİ

Akademisyen, ud sanatçısı, besteci. Rumeli kökenli bir ailenin Hariciye mensubu bir baba (Dalyan Yahya) ile ev hanımı bir annenin (Arife Yahya) kızı olarak 1966 yılında Ankara’da doğdu. Büyük dedeleri, ünlü Türk Musikisi bestekarı Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin de aile seceresinin dayandığı, Osmanlı döneminde Manastır’a bağlı Kestre kazasındandır.

Yahya ailesinin Manastır’daki lakabları Karaman’dır. Aile 1923 yılında mübadele ile Türkiye’ye gelmiş, önce İzmir – Urla’ya, sonra Mersin’e, daha sonra da Kayseri – Felahiye’ye bağlı Çukurköy’e (şimdiki adı Özvatan) yerleşmiştir. Gülçin Yahya Kaçar’ın anne ve babası Kayseri – Çukurköy doğumludur. Gülçin Yahya Kaçar, çocukluk yaşlarında ailesi tarafından fark edilen yeteneği üzerine özel dersler alarak musiki ile ilgilenmeye başladı. 1984 yılında Çankaya Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl flüt çalıştı. Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı.

1986 yılında ud virtüözü, besteci, mimar Cinuçen Tanrıkorur’un öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un ud metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisi olarak Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte ilk resitalini verdi.

1988 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

1993 yılında “Türk Saz Musikisinde İcra-Nota Farklılığı” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2000 yılında “Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri” konulu çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora döneminde Prof. Mutlu Torun ile çalıştı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvanını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlili, Çalgı Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcra Analizi ve Eleştiri, İleri İcra Yöntemleri derslerini vermektedir. Türk müziği ve eğitimi üzerine, ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Musikisi Rehberi, Türk Musikisi Üzerine Görüşler (Analiz ve Yorumlar), Gülzar-ı Musiki (Çeviren: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar), Klasik Türk Musikisi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkibler başlıklı sekiz kitabı bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuvarına sahip olan Gülçin Yahya Kaçar, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icra etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu.

1990 yılında Fransa’da, Dünya Müzikleri Koleksiyonu adı altında “Türk Müziği” CD’si yayınlandı. 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri ve 2002 yılında Hayallerim olmak üzere üç solo CD’si bulunmaktadır.

2013 yılında Buhurizade Mustafa Itri, 2014 yılında Abdülkadir-i Meragi CD’lerinin Genel Sanat Yönetmenliğini ve ud icracılığını yaptı. Kültür Bakanlığının 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisar Medhal eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Dua Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon, 2015 yılında Kültür Bakanlığının Çanakkale’de Barış konulu Beste yarışmasında birinciliğe eşdeğer “Başarı Ödülü” ödüllerini aldı. Halen 210 bestesi mevcuttur. Bergüzar-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevi’den Hikmetler, Mehmet Akif’e Vefa gibi Türk kültür ve tarihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir.

Ülkemizin kültür-sanat problemlerine dair çalışarak, gençlik üzerindeki en büyük tahribatın müzik yoluyla yapıldığına dair farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Türk musikisinin ma’na ve mahiyyeti üzerine konferanslar vermektedir. Geçmişinden kopmuş olan yeni nesilleri, ecdadını milli ve manevi değerleri ve şuuru ile buluşturmak için musikinin önemli bir vasıta olduğunu düşünmekte ve bu yolda hizmet etmeyi kendisine vazife ve gaye olarak benimsemiştir.

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında 2016 yılına kadar kurucu müdür olarak, halen öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer almıştır. Ülkemizde Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü olmuştur.

Başbakanlık Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu üyesi, Hasan Hüsameddin Uşşaki Araş. Merkezi Danışma Kurulu üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyeliği de bulunmaktadır. Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. İzzet Kaçar ile evli olup Emirhan Ahmet (2003) ve Mehmet Yekta (2005) adlı iki evladı vardır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM