BİYOGRAFİSİ

 
 
Erzurumlu Ceyhuni
 
-1888. Doğum tarihine ilişkin somut bilgi bulunmamaktadır.
1800’lü yılların ikinci yarısında yaşadığı, Ceyhuni adlı
öteki aşıkların çağdaşı olduğu bilinmektedir.

Hem Erzurum hem de İstanbul’da birçok aşığa ustalık eden, ayrıca iyi bir
saz şairi ve doğaçlama söyleme yeteneğine sahip olan Erzurumlu
Ceyhuni’nin yaşamının önemli bir bölümü İstanbul’da geçti.

Şiirlerinde işlediği konular itibariyle Bektaşi olduğu anlaşılan
Erzurumlu Ceyhuni, İstanbul’da öldü. Kasımpaşa mezarlığına
gömülmüş olduğu bilinmesine karşın tam yeri hakkında bilgi
bulunmaktadır.
 

 
Çeker

Ey şuh-i müstesna çeşm-i sehharın
Pençe salıp bu çeşmimden mu çeker
Ey kamet-i dilcü zülf-i Tatarın
Kan ağlatıp dü çeşmimden cu çeker

Ruz u şeb rakseder girdab-ı çeşmim
Artırır mevcini hizab-ı çeşmim
Devreder daima dolabı çeşmim
Dil mülkünden asumana su çeker

Gönül bendolmuştur aşkın bağında
Müekkiller bekler sol ve sağında
Hab görmez gözlerim gönül bağında
Bir bülbül var gül dalında hu çeker

Ceyhuni dil verdim Hayder vaktinde
Okudum resmini ezber vaktinde
Bir kere ah etsem seher vaktinde
Bad-ı saba hub zülfünden bu çeker
 

 
Olur mu

İklimi cananın soldu gülleri
Bağı vuslat gülizarsız olur mu
Hal ehli halleder bu müşkülleri
Gonca harsız bülbül zarsız olur mu

Reftara çıktıkça karşı kemanım
Sulasın yolları çeşm-i girvanım
İr gör endamını hüsnü tabanım
Çin güzeli müşkibarsız olur mu

Vefa resmin hublar etseler resid
Can verip Ceyhuni eyler yine iyd
Harabat ehline ta’neder zahid
Aşık olan şivekarsız olur mu
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM