BİYOGRAFİSİ

 
 
Ercişli Emrah

 
Şah Abbas (1587-1628)
döneminde yaşadığı düşünülmekte, ancak yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi
bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da, bazı anlatılara dayanarak 1585
yılında doğmuş olabileceği savları bulunmaktadır. Her şeye karşın böylesi
bir kesinliğe ulaşmak olanaklı görünmemektedir.

Bazı kaynaklara göre ise 17. yüzyılda yaşadığı varsayılmaktadır.

Doğu Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ermenistan’da yayılmış olan

»Emrah ile Selvihan«
adlı halk öyküsünün kahramanıdır. Aşık Sergerder’in düzenlediği bu
hikayenin süreç içinde halk tarafından benimsenerek bir kişiliğe
büründürüldüğü varsayılmaktadır. Yine de saz şairi Emrah’la öykü
kahramanı Emrah’ın aynı kişi olup olmadığı tartışma konusudur.

Ercişli Emrah’ın şiirleri bazen Emrah adlı öteki aşıklarla
karıştırılmasına karşın, işlediği konular ve biçim itibariyle farklı yanları
görülebilmektedir.
 

 
Baktım Selvi Bağı

Baktım Selvi bağı susmuş uyumuş
Otağı yıkılmış bülbülü ağlar
Hoyrat bir yel esmiş silmiş süpürmüş
Nergis boynun bükmüş güller kan ağlar

Ayrıldım Selvi’den hastayım hasta
Başım yastıktadır kulağım seste
Almışlar kuşumu inler kafeste
Ruhunu yitirmiş bir güzel bağlar

Hem ağlarım hem inlerim yürürüm
Ruhumu ardınca çeker sürürüm
Gece düşte gündüz şurda görürüm
Selvi der de ağaçlar peçeli dağlar

Emrah yar acısı daima canda
Gönül melül mahzun dideler kanda
Şah geldi götürdü sevdası bende
Gönülde ah değil sevdası çağlar
 

 

Gitti

Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Türlü mihnet ile bir bağ bezettim
Yari ben besledim el aldı gitti

Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek
Hayli ömür ister bir daha görek
Yari elden aldı o kara felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti

Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor
Dediler ki Sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti
 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM