BİYOGRAFİSİ

 
 
Dadaloğlu

 
1785-1868. Çukurova ve
Orta Anadolu’da yaşadığı varsayılmaktadır. Asıl adı Veli’dir. 
Öteki Afşarlar gibi göçer bir ailenin çocuğu olan Dadaloğlu, aşıklık
geleneğini ve ilk eğitimini babası Aşık Musa’dan aldı.

Bir süre imamlık yaptıktan sonra aşıklığa yönelen Dadaloğlu, daha
sonra Kozanoğlu’nun çocuklarının yetiştirilmesini üstlendi.

Afşarlarla Osmanlı arasındaki gerginliğin 1865 yıllarında iyice
belirginleşmesiyle Kozanoğlu öldürüldü ve Afşarlar dönemin iskan
yasası gereğince İsmail Beyin denetiminde Yerköy ve Çiçekdağı çevresine
yerleştirildiler. Ancak Çapanoğlu’nun Afşarları bu bölgede istememesi
nedeniyle birçok çatışma gündeme geldi. Çapanoğlu’nun gücüne
direnemeyen bir bölüm Afşar Refahiye yakınlarında Sindel köyüne geçti. Bir
bölümü ise Yerköy ve Çiçekdağı çevresinde kaldı.

Dadaloğlu, öğrenim görmüş olduğu halde, birçok okur yazar aşık gibi
divan edebiyatı etkisinde kalmamıştır. Şiirlerinde Karac’oğlan’la
Köroğlu karışımı bir duygu gözlenir.

Ancak yerleşik yaşama alışamayan Dadaloğlu, ilerlemiş yaşına karşın
yöreyi terk edip Çukurova’ya dönerek gezginci yaşamını sürdürdü. Çok
geçmeden de öldü.
 

 
Olur

Aşağıdan Yusuf Paşam geliyor
Düşmanına göğüs geren mert olur
Şahin kocasa da vermez avını
Aslı kurt yavrusu yine kurt olur

Arap atlar yağma oldu arada
Fitiller işliyor azgın yarada
Bana derler ne gezersin burada
Ölene dek yüreğime dert olur

Küheylanım yedim yedim yedeler
Olanca malımı talan edeler
Heves güneş yaptırdığım odalar
Korkarım ki düşman konar yurt olur

Dadaloğlu’m der ki göründü dağlar
Aşiret kavgasın görenler ağlar
Öldüğüme acımıyom oy beyler
Zalim düşman üstümüze sert olur
 

 

Bir de Güzeli

Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kıratı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kıratı bir de güzeli

Atın beli ince boynu uzunu
Kuru suratlısı elma gözünü
Kızın iplik iplik süt beyazını
Severim kıratı bir de güzeli

Atın höyük sağrı kalkan döşlüsü
Kalem kulaklısı çekiç başlısı
Güzelin dal boylu samur saçlısı
Severim kıratı bir de güzeli

At koşu tutmalı çıktığın zaman
Yalı kaval gibi yıktığı zaman
At dört kız on beşe yettiği zaman
Severim kıratı bir de güzeli

Dadaloğlu hile yoktur işimde
Yiğit olan yiğit görür düşünde
At dördünde güzel on beş yaşında
Severim kıratı bir de güzeli
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM