BİYOGRAFİSİ

1956 yılı, Adıyaman doğumludur. Evli ve üç çocuk sahibidir. Lise mezunudur. 1972 yılında Cengiz Akgün, Nedim Filik, Osman Aydın, Sırrı Özbek (hoca), Ferda ve Feryat kardeşlerle Adıyaman Folklor gurubunu oluşturup il birinciliği unvanı ile 1976 yılında ise Milliyet Gazetesi halk oyunları yarışmasında Türkiye birinciliği almıştır. 1977 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığının ilk Türkiye Halk Oyunları Yarışmasında Türkiye birinciliği, 1975 yılında ise Kırşehir’de yapılan iller arası yarışmada yine Türkiye birinciliği, Polonya’da yapılan Dünya Halk Oyunları Yarışmasında ise dünya ikinciliği almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı tüm festivallere katılmış olup arkadaşları Zeki Elçi, Halil Gürsoy, Osman Baydar, Nedim Filik ile sırası ile Finlandiya, Çekoslovakya, Polanya, Almanya, İtalya, İsveç, Norveç, Bulgaristan gibi ülkelerde halk oyunları festivallerine katılmış, Adıyaman’da Halil Gürsoy ile dönüşümlü olarak dernek başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır.

1979 yılında ise halk oyunları hocası sıfatı ile Atatürk Lisesi’ne Türkiye birinciliğini kazandırmıştır. Adıyaman yöresinin halk oyunları çalışmalarında araştırmalar yapmakta halk oyunlarının yaşatılmasında aktif olarak görev yapmaktadır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM