BİYOGRAFİSİ

 
 

Carţuletli
Sefil

 
1940-1991.
Şavşat’ın Carţulet (şimdiki adı
Çamlıca) köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Durmuş’tur. İlkokulu köyünde
okuduktan sonra Şavşat ve Trabzon’da eğitimini tamamladı.

Küçük yaşlardan itibaren şiirle ilgilenmeye başladı. 
Köyüne gelip giden aşıkların etkisiyle ve sonraki
yıllarda karşılaştığı başka şairler aracılığıyla geleneğe ilişkin bilgisini
pekiştirdi.

Şiirlerinde hemen her konuyu işleyen Ahmet Durmuş yaklaşık 27
yıl öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ölümünden 1 yıl önce emekli
oldu.

Aşık Sefil’in şiirleri özellikle yöredeki değişik gazete, dergi ve
araştırmalarda yayınlandı.

Carţuletli Sefil Şavşat’ta öldü ve orada toprağa verildi.
 

 
Dediler

Erenlere sordum bendeki hali
Senin alın yazın kara dediler
Dedim hep ağladım güldürmediler
Uğratıldın intizara dediler

Dar gününde yanan gelenin yoksa
Seni senin kadar bilenin yoksa
Gönül kapısını çalanın yoksa
İtilmişsin bir kenara dediler

Hüzünle yazılmış Sefili adın
Uzaklardan duyuluyor feryadın
Yaşın elli aradığın bulmadın
Belki de bulursun ara dediler
 

 

Getirdi

Dertlerimin listesini yazarken
Felek tuttu beni başa getirdi
Bahar gelmiş eller kırda gezerken
Benim baharımı kışa getirdi

Yaş ilerledikçe sert eser yeller
Sen seni bilmezsen acımaz eller
Yağmur deli yağdı kabardı seller
Sildi gerçekleri düşe getirdi

Sefil kader sana durmadan çattı
Soğuttu yaşamdan derbeder etti
Geçti ömrün üçte ikisi bitti
Ümitleri sönmüş yaşa getirdi
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM