BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık Yarımi

 
1800’lü yıllarda
Yusufeli’nin Zor (şimdiki adı Esenyaka) köyünde yaşadığı sanılmaktadır.
Doğum ve ölüm tarihlerine ilişkin kesin ya da yaklaşık bir bilgi yoktur.

Zorlu Karabulut soyadlı sülaleden olduğu bilinmektedir. Bu geleneğin sonraki
temsilcilerinden Aşık İzni (1850-1928), Aşık Zuhuri (1887-1949) ve Aşık
Fahri (1900-1975) de aynı soydan gelmektedir.

Şiirlerini aktaran Aşık Huzuri’nin anlattıklarına göre, rüyasında bade
içerken yarım kalması nedeniyle Yarımi mahlasını aldı.

Uzun yıllar gurbette dolaşan Yarımi, köyüne yolladığı şiirlerde yakalandığı
hastalığı ve sorunlarını aktardığı yöre şairleri tarafından dilden dile
ulaşmıştır.

Aşık Yarımi’nin şiirlerine ilişkin fazla bilgi bulunmamaktadır.

 

 
Felek

Düşürdü çekti toruna bana hal etti felek
Mail edip kendisine yaman kul etti felek
Esir-i gurbet eyledi düşürdü derde beni
Akıttı gözüm yaşını sanki sel etti felek

Dünyaya mail olanlar birgün terketse gerek
Asiyab-ı dun misali bizi un etse gerek
Nice nevres civanları sonra pir etse gerek
Nice altın madenini sonra pul etti felek

Hasta gönül sakın inme beygu tek viranlara
Hizmetinde sen daim ol kadrini bilenlere
Can u dilden selam olsun ahbab u yarenlere
Sorsalar hani Yarımi deyin kül etti felek
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM