BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık Yarebülbül

 

1936.2016.
Sungurlu’nun Kemallı köyünde doğdu. Asıl adı Bektaş Yegioğlu’dur.
İlkokulu köyünde okudu.
Aşıklık geleneğine ve şiire
küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Bu konuda özellikle babasının yardımı
oldu. 12 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. Öncelikle cemlerde zakirlik
yaparak kendini geliştirdi.
Pir Sultan (-1588), Şah
Hatayi (1486-1524) ve Kul Himmet gibi önceki yüzyıllarda
yaşayanların şiirlerinin yanında, köylerine gelip giden aşıkların
deyişlerini de öğrendi. Özellikle Haydar Ali adlı aşığın bağlama
çalışından çok etkilenen Yarebülbül, zamanla kendi şiirlerini de
yazmaya ve söylemeye başladı. Bu dönemlerde tanıştığı Sungurlulu İrfani’yle
(1929-1968) yakın dostluğu oldu.
Aşık Yarebülbül,
babasının ölümünden sonra Sungurlu’ya göçtü. Bu dönemden sonra Hüseyin
Çırakman (1930-2013), Şekip Şahadoğru (1932-1998) gibi
birçok aşıkla ve şairle dostluk kurdu, aynı meclislerde bulundu. Aynı
zamanda Gürani Doğan (1956) gibi genç aşıkların yetişmesine katkıda
bulundu.
1971 yılında
Almanya’ya giden Yarebülbül, 1982 yılında yeniden Sungurlu’ya
dönerek yaşamını orada sürdürmeye başladı.
Aşık Yarebülbül’ün
şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.
Aşık Yarebülbül
Sungurlu’da öldü ve orada toprağa verildi.
Aşık Yarebülbül’e
ilişkin Gürani Doğan tarafından hazırlanan »Aşık
Yarebülbül, Yaşamı ve Şiirleri« (2002)
adlı bir araştırma bulunmaktadır.

 

 
Semah

Gelin mümin müslim semah edelim
Hak ile birlikle olmaktır semah
Hulus-i kalp ile hakka gidelim
Gönül sarayını silmektir semah

Esrarı çözelim sırra erelim
Her zerre de yaratanı görelim
Şahadet getirip seyre duralım
Hikmet deryasına dalmaktır semah

Muhammet Ali’dir bu yolun piri
Onların ilimi Allahın sırrı
Semah hakkı seyir vecd ile yürü
İlham-ı aşk ile dolmaktır semah

Yarebülbül yollar hakka açıla
İlahı gerçekler kemden seçile
Gururla çıkılmaz bu kara çula
Kendi kimliğini bilmektir semah
 

 

Var Dediler

Anamın rahminden düştüm zemine
Feryat figan ettim zar var dediler
Değinceğiz on dört on beş demine
Mecazi sevdada nar var dediler

O aşkın narına yandım yakıldım
Gahi figan ettim gahi de güldüm
Şükür bir insani çizgiye geldim
Sen seni bilirsen kar var dediler

Anladım hak sözün manası nedir
Adem büyük hüda her şeye kadir
Birliğe yetmenin mümkünü budur
Elele el hakka pir var dediler

Arıtıp sen seni olursan safi
Senden razı olur erenler şahı
Hakkı uzaklarda arama yahu
Allah kulu ile birdir dediler

Yarebülbül biz gelmişiz bir soydan
Sakın ha ayrılma insani huydan
Bize dediler ki boş değil meydan
Mansur meydanıdır dar var dediler
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM