BİYOGRAFİSİ

Yaşantısı hakkında bilgi yoksa da 1849’da Hacı Bektaş Tekkesi postunda oturduğu ve 1868 yılında öldüğünü gösteren belgeler vardır. Bir şiirinde adının Ali olduğunu söyler:

Mahlasım derler Turabi, namım el-hac Ali

Doğduğu yer kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklar Ankaralı, Yanyalı ve Koniçeli olduğunu bildiriyorlarsa da, aynı takma ad ile yazan birkaç kişinin bulunduğu sanılıyor. Divanı basılmıştır. Turabi, Bektaşilerin değerli bir şairidir. Daha çok divan şairi Fuzuli’nin etkisinde kalmıştır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM