BİYOGRAFİSİ

İskenderun Abacılı köyündendir. Sefil Molla, kitabında un yüklü bir kısrağının çeteler tarafından cebren götürüldüğünü, takip etmek mümkün olamadığını, işi Allah’a bıraktığını, günün birinde, etraftan, Aşık Kara Mustafa adlı bir gencin bu kısrağının kimler tarafından alındığını ve belki de getirtebileceğini söylemesi üzerine Sefil Molla kendisine bir istirhamname yazmıştır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM