BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık
Kamandar

 
1929-2000. Borçalı
(Gürcistan) bölgesindeki Kapakçı’da doğdu.

Aşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı ve bağlama
çalmasını öğrendi. Öncelikle Sadık, Mehemmet Şıhlı, Emrah gibi
yörenin önemli aşıklarından etkilendi.

Aşık Kamandar, yöresi aşıklarını temsilen Baku, Moskova gibi değişik
yerlerdeki toplantılara katıldı.

Azerbaycan aşıklık geleneğinin 4 önemli kolundan
biri olan Borçalı kolunun son önemli temsilcisi olan Aşık Kamandar,
yalnızca Gürcistan’da değil, Azerbaycan, İran ve Türkiye’de geniş çevrelerce
duyuldu ve kabul edildi, hakkında çeşitli araştırmalar, kitaplar hazırlandı.

Aşık Kamandar’ın şiirlerinden oluşan bir kitap »Borçalı Laylası« (1989)
adıyla yayımlandı.

 

 
Gördüm

Çarhın gerdişine kıldım temaşa
Çokları gelmiştir amana gördüm
Kimi sarılmıştır zere taş kaşa
Kimi ümit bağlar gümana gördüm

Kiminin hevesi devlet vardadır
Kiminin kısmeti düşmüş dardadır
Dünyanın sefası bahtiyardadır
Baht-ı kam Mecnun’u divane gördüm

Kamandar’ım her mahalde var adım
Ele gerek oldum ele yaradım
Dolandım dünyayı gezdim aradım
Yurduma hoş gelip zamana gördüm
 

 
Kaldı

Güneylerin menemşe
Lalası dağlarda kaldı
Yiğitlerin endişesi
Kalası dağlarda kaldı

Maral gezdi hanasını
Yana eğdi şanasını
Okçu vurdu anasını
Balası dağlarda kaldı

Mecnun nice yıl ağladı
Bülbül esti gül ağladı
Kerem yandı kül ağladı
Nalası dağlarla kaldı

Kamandar’a nedir sorgun
Ömür geçir uğrun uğrun
Çadır kurdu şair Vurgun
Talası dağlarda kaldı
 
 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM