Aşık Gençağa

BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık Gençağa

 
1904-1976.
Ardanuç’un Hamagöret (şimdiki adı Hamurlu) köyünde doğdu. Asıl adı Genç
Yazıcı’dır.

1. Dünya Savaşı (1914-1918) döneminde ailesiyle birlikte İç
Anadolu’ya göçtü. Savaş sonunda yeniden köyüne döndü. Aşıklık geleneğine ve
şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı. Aynı dönemlerde de bağlama çalmayı
öğrendi.

Gençağa, Sefil Genç gibi mahlasları kullanan aşık, şiirlerinde
ağırlıkla din olmak üzere birçok konuyu işlemektedir.

Yaşamını sınıkçılık yaparak sürdüren Aşık Gençağa, Ardanuç’ta öldü ve
orada toprağa verildi.
 

 
Benim

Hakkın kahvesinden oldum bir alem
Gönlümde açılır güllerim benim
Yoldaşım imandır bir anım Mevla
Kalbimde coşuyor sellerim benim

Sinemde çalınır aşk ile sazım
Nidem ki geçiyor baharım yazım
Yönüm kıblegahtır çıkar avazım
Kudreti zikreder dillerim benim

Gençağa’yım yoktur benim kaderim
O güzel mevlaya niyaz ederim
Geldim şu faniden bir gün giderim
Şam diyarı oldu çöllerim benim
 

 
Yazıktır

Hava-ı hevese ciğerin yakma
Erenler verdiği göze yazıktır
Gördüğün güzele yan gözle bakma
Sorarlar hesabın öze yazıktır

Ahlakta halim ol pençede pulat
Lisanda kemalin bul eyle kat kat
Evvel sarraf ara sonra sözün sat
El kadrin bilmezse söze yazıktır

Sefil Genç’im böyle etti işarı
Bana taksim erenlerin erkanı
Her yerde olur mu şeref bostanı
El hücum ederse size yazıktır
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM