Aşık Feymani

BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık Feymani

 
1942 Kadirli’nin
Azaplı köyünde doğdu. Asıl adı Osman Taşkaya’dır. İlkokulu köyünde
okudu.

Yöredeki Karac’oğlan geleneği, türkülü halk hikayeleri ve başka
aşıklardan etkilenerek küçük yaşlarda şiir yazmaya ve türkü söylemeye
başladı.

1964’e kadar Osman, Çoban Osman mahlaslarını kullandı. 1964’te
askerden geldikten sonra rüyasında, iki dağ arasında kuzeyden güneye doğru
yürümekte olduğunu gördü.  O rüyadan sonra da Feymani mahlasını
kullanmaya başladı.

Aşık Feymani, kendi deyimiyle, önceleri duygu ağırlıklı şimdiyse
bilgi ağırlıklı söylemektedir.

Şiirlerinde sevgiden tasavvufa birçok konuyu işleyen Aşık Feymani,
şiirlerinin bir bölümü »Ahu Gözlüm« adlı kitapta topladı. Aşık Feymani’ye
ilişkin Erman Artun tarafından yapılan ayrıntılı bir araştırma
»Günümüzde Adana Aşıklık Geleneği (1966-1996) ve Aşık Feymani« adıyla
yayımladı.
 

 
Değişir

Değişmezdir deme insanoğluna
Suyu yokuşuna aksın değişir
Aldanma kapında kul olduğuna
İkbal çırasını yaksın değişir

Elinden tuttuğun biçare kişi
Bir iyilik etsen düzelse işi
Ne olursa olsun günü geçmişi
Baltası kütükten çıksın değişir

Köşeyi dönünce seni unutur
Seni değil hem kendini unutur
El etek öptüğü günü unutur
Gücü yettiğini yıksın unutur

Ne kadar giyse de aslan maskesi
Çakalın çakalca çıkmaz mı sesi
Feymani cahili hayat sahnesi
Şimşekler üstüne çaksın değişir
 

 
Gam Kasavet

Gam kasavet bugün başa derildi
Gördüm gül yüzlümü gene ağlıyor
Nedir hali bilmem nedir efkarı
Sinesini ah çekerek dağlıyor

Kaderim böyleymiş talihim kara
Yüreğime açtı dermansız yara
Nazar mı değdi de Mihriban yare
Alı çözüp karaları bağlıyor

Kirpikleri ıslak gözleri nemli
Hasretlik elinden gönlü elemli
Bakıyor uzağa yar gamlı gamlı
Sular gibi enginlere çağlıyor

Bu dert ağır geldi Çoban Osman’a
Talihime uymaz devri zamana
Başım alıp gidem bilmem ne yana
Gitme diye yar yolundan eğliyor
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM