BİYOGRAFİSİ

 
 
Artvinli Suzani

 
1855-1918.
Artvin’de doğdu. Asıl adı Nimetullah’tır.

Medrese eğitimi Artvin’de gördü.

Daha çok Nimet Hoca olarak bilinir.

Aşıklık geleneğini küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Medrese
eğitimi sırasında Kuranı da öğrenip hafız olduktan sonra Artvin’de imamlık
ve çilingirlik yaptı.

1. Dünya Savaşı (1914-1918) döneminde Artvin’den göçerek Sivas’a
yerleşen Suzani’nin yaşamı ve şiirlerine ilişkin ayrıntılı bilgi
yoktur.

Sivas’a göçen Artvinli Suzani ile Mamaşlı Suzani (1894-1945)
isim benzerliğinden dolayı bazı araştırmacılar tarafından
karıştırılmaktadır.

Artvinli Suzani Sivas’ta öldü ve orada toprağa verildi.
 

 
Ateşlendi

Yine mektup aldım gül yüzlü yarden
Alıp okur iken dil ateşlendi
Dedim cevabını yazem gönderem
Kalemim tutuştu el ateşlendi

Hamdülillah o yar insafa gelmiş
Şu benim halimden anlamış bilmiş
Bir name göndermiş yarimsin demiş
Gönül bahçesinde gül ateşlendi

Suzani’yim yarim görmek isterim
Gonca güllerini dermek isterim
Nazlı yar yanına varmak isterim
Yar aklıma düştü yol ateşlendi
 

 

Menend-i Mutalsem

Menend-i mutalsem bu lügaz genc-i nihani
Açılmaz ebed ehl-i himen halleder anı

Cam u tarap encam musaffa bedei olmaz
Safi-i derundur o kadar yok ona sani

Tenha alır ağuşuna zevk etmede her dem
Mahbub-i gül-endamı dil-aviz-i zamanı

Alemde Suzan sen seni bil baki heves kıl
Baki-i hüvel baki cihan zail ü fani
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM