BİYOGRAFİSİ

 
 
Alvarlı Lütfi

 
1864-1956.
Hasankale’nin Kındığı Köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet Lütfi’dir
Erzurum’da yaşadığı dönemden sonra Alvarlı Efe olarak da bilinir. İlk
dini ve okuma yazma eğitimi babasından aldı.

Yaklaşık 22 yaşında Hasankale’de imamlık yapmaya başladı. Bu dönemden
itibaren edebiyat ve tasavvuf bilgilerini de geliştirdi. Aynı dönemlerde
Bitlis’e giderek Doğu Anadolu’nun bilinen din ve ilim adamlarından Pir-i
Küfrevi ile görüştü ve ondan etkilendi. Kısa bir süre sonra da
Küfrevi tarafından kendi temsilcisi olarak tanınarak yeniden
Hasankale’ye döndü.

Lütfi Efendi bir süre Dinarkom Köyünde de imamlık yaptıktan sonra,
1916’daki Rus işgali nedeniyle buradan ayrılarak Erzurum’a yerleşti. Değişik
yerlerde imamlık yaptıktan sonra Alvar Köyüne yerleşti. 24 yıl kadar
burada imamlık yaptı. Hastalanması nedeniyle de yeniden Erzurum’a göçtü ve
ölünceye dek yaklaşık 16 yıl burada yaşadı. Özellikle Erzurum’da yaşadığı
sürede adı daha fazla duyuldu. Toplumun her kesimiyle ve bireyiyle ilişki
oldu. İnsanlara yaklaşımı ve sevecenliğiyle gönüllerde yer buldu.

Lütfi Efendi ağırlıkla divan tarzı olmak üzere birçok alanda eserler
verdi. Yaşadığı dönemde ve daha sonra ise şiirleri çeşitli kişilerce
bestelendi ve bugüne taşındı.

Alvarlı Lütfi’nin eserleri »Mektubat« (1974) ve »Hulasat-ül
Hakayık« (1976) adlı kitaplarda toplandı.

Alvarlı Lütfi Erzurum’da öldü Alvar’da toprağa verildi.
 

 
Ne Hayaldesin

İster İskender ol serir üstünde
Ahiri ölümdür ne hayaldesin
İster Süleyman ol mühür destinde
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Hayder dibi zülfikar takın
İster İsa gibi düşmandan sakın
İsterse sefine bahre bırakın
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster allar giyin mihr-i zeman ol
İster güneş gibi dar’ül-eman ol
İsterse kamer-veş şeh-i şadan ol
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İsterse devletin Harun’a dönsün
İsterse hazinen Karun’a dönsün
İsterse servetin Haman’a dönsün
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster taze güller gibi olsun evladın
Serv-i kad nev-civan olsun ahfadın
Dünyaya şan versin nam-ı cedadın
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Cemşid gibi zer-tacın olsun
İster Rüstem gibi minhacın olsun
İster güneş gibi siracın olsun
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Husrev gibi günde bir divan
İster Kisra gibi yap eli eyvan
İster Keyser gibi sür sen de devran
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Halid gibi üstüvar olsan
İster Hamza gibi şehsüvar olsan
İster Mıkdad gibi nev-civan olsan
Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Hasen gibi evlad-ı Nebi
İster Huseyin gibi sultan çelebi
Lutfi ya hiç gezme Şam u Halep’i
Ahiri ölümdür ne hayaldesin
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM