BİYOGRAFİSİ

 
 
Ahıskalı Emrah

 
1700’lü yılların
son, 1800’lü yılların ilk yarısında yaşadığı kabul edilmektedir.
Ahıska’nın Varnet köyünde doğdu. Bazı şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla
1824-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşını yaşadı.

Kullandığı ifadeler ve şiire hakimiyeti açısından iyi bir eğitim gördüğü
düşünülmektedir. Bağlama çalmasını bilmemesine karşın deyişmelerde bulunduğu
ve hemen her türde şiir örnekleri verdiği bilinmektedir.

Özellikle »leb değmez« tarz şiirlerde Işıği mahlasını kullandığından
bazen 2 ayrı şair olduğu yanılsamasına yol açmıştır. Bunun yanında, Sefil
Emrah, Emrahi mahlaslarını da kullanmıştır.

Ahıskalı Emrah’ın şiirleri aynı adlı öteki aşıklarla karışsa da Azeri
kaynaklarından hareketle büyük ölçüde ayrıştırılma olanağı bulmuştur.

Ahıskalı Emrah, büyük bir olasılıkla 1830’lu yılların
ortasında köyünde öldü ve orada toprağa verildi.
 

 
Güzeller

Bugün aziz gündür derneğimiz var
Yoluz düşsün ziyarete güzeller
Hasretliğiz çoktan beri çekeriz
Verin baçı geçin öte güzeller

Kimi göç eylemiş göçü var düze
Kimi siyah zülüf dökmüştür yüze
Eğer bir hayrınız olmasa bize
Düşesiz siz de firkate güzeller

Emrahi der gerçek oldu sözümüz
Arşa direk oldu ah u süzumuz
Size geçer ise bu niyazımız
Sualsiz dolun cennete güzeller
 

 

Senin

Ateşe yakar cihanı aşk ile narın senin
Ah ettin arşa dayandı ah ile zarın senin
Nas içinde destan oldun düştün dilden dillere
Yar elinden serserisin ya hani arın senin

Aşıksın aşnan ararsın ah edersin derinden
Aşnan sadık yarın ise der sana ne narından
Sad hezar naz ile senin aklın ala serinden
Şay-eder gizli sırların hercayi yarın senin

Işıği der sıdk ile sen gel çalış hak rahına
Uzak git şeytan şerrinden sığın şahlar şahına
Seni halkeden hallakın secde kıl dergahına
Her ne dilek dilesen ihsan ede Tanrın senin

 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM