BİYOGRAFİSİ

1925 senesinde Kayseri vilayetinin Bünyan ilçesinde hayata gözlerini açan Adnan Türköz bağlama çalmayı on beş yaşında öğrendi. Babası, zabıt katibi Mehmet Bey, anası ise Akkadın Hala’dır. 26 Şubat 1942 tarihinde evlenmiş, 1944 senesinde askere gitmiştir. 1950 senesinde İstanbul’a giden Türköz, 1952 yılında İstanbul Radyosu’na girdi ve sonraları İstanbul Belediye Konservatuvarı, THM Topluluğuna katıldı. Pek çok Bünyan yöresi türküsünü ve halayını derleyen Adnan Türköz, bunları repertuvara kazandırmıştır. Arşivlere “taşlama” türünde mizah içeren türkülü eserler sunan Adnan Türköz, 1974 senesinde emekliye ayrılıp, 26 Temmuz 1982 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır.

Derlediği bazı türküler şunlardır: “Bahçası Daşlı Şerifim”, “Bünyan Halayı”, “Bünyan Cirit Havası”, “Dağdan Yuvarlandı Gayalarımız”, “Dama Attım Deynekleri”, “Kadifeli Yastık”, “Kayalar Kayalar”, “Karşıda Harar Durur”, “Oduncular”, “Bünyan Omuz Halayı”, “Bünyan Sinsin Halayı”.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM