Zinhar Vermegil Gönül

Zinhar vermegil gönül dünya payına bir gün Dünyaya gönül veren düşe tayına bir gün Gör ahi niceleri topraklar koçmuş yatar Bizi de onlar gibi ala koyuna bir gün Şol kuşun ki yuvası doğan katında ola O ondan kaçınsa da gide yayına bir gün Miskin biçare Yunus gördüm bildim demegil Tut erenler eteğin düşgil suyuna bir […]

Zinhar Gönül Evinde

Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe Ber’ki’yçün kuyu kazan akıbet kendi düşe Kendine yaramazı berikine sanan o Adı müslüman onun kendi benzer keşişe Komadığın aradan nesneyi götürmegil Komadığın götürmek budura yatlu pişe Yarın Hak didarını görmeyiser üç kişi Biri digci bir kovcu biri gammazdır peşe Yunus’tan bir nasihat tutan yavuz olmaya Bil ki iyi söz […]

Yürü Ey Bivefa Dünya

Vücudün çünkü fanidir Yürü ey bivefa dünya Fena yokluk nişanıdır Yürü ey bivefa dünya Donanıp düzülüp geldin Bu halkın yüzüne güldün Gör akıbet neler kıldın Yürü ey bivefa dünya Kani atam kani anam Bu dert ile nice yanam Sözüne nice inanam Yürü ey bivefa dünya Harir donları soyarlar Nazik tenleri yuyarlar İletip toprağa koyarlar Yürü […]

Yine Geldi Aşk Elçisi

Yine geldi aşk elçisi Yine doldu meydanımız Yine teferrücgah oldu Sağlı sollu dört yanımız Yine mahfiller düzüldü Yine badyalar kuruldu Yine kadehler sunuldu Esrik oldu canlarımız Ev içi aşk ile doldu ulu Kiçi aşık oldu Canlarımız hayran oldu Dağıldı perişanımız Bir nicemiz Hakk’ı aldı Bir nicemiz Hak’dan doldu Kimimiz Süleyman oldu Aşk tahtına ağanımız Bir […]

Yer Yüzünde Gezer İdim

Yer yüzünde gezer idim Uğradım mülketler yatır Kimi ulu kimi kiçi Key kuşağı berkler yatır Kimi yiğit kimi koca Kimi vezir kimi hoca Gündüzleri olmuş gece Ancılayın çoklar yatır Doğru varırdı yolları Kalem tutardı elleri Bülbüle benzer dilleri Danişment yiğitler yatır Ulu kiçi ağlaşmışlar Server yiğitler düşmüşler Baş ucunda yay asmışlar Kuruluban yaylar yatır Atları […]

Yeni Bu Bad-ı Nev-Bahar

Yeni bu bad-ı nev-bahar Hoş nev’ile esti yine Yine kışın soğukluğu Fuzulluğun kesti yine Yine rahmettir bikıyas Yine işret oldu demsöz Yine geldi bu yeni yaz Kutlu kadem bastı yine Yine yeni hazineden Yeni hil’at giydi cihan Yine verildi yeni can Ot ve şecer süstü yine Yeni seher merguzarı Hoş akar esrük suları Cihanlara saçtı […]

Yar Yüreğim Yar 4

Yar yüreğim yar Gör ki neler var Bu halk içinde Bize güler var Ko gülen gülsün Hak bizim olsun Gafil ne bilsin Hakkı sever var Bu yol uzaktır Menzili çoktur Geçidi yoktur Derin sular var Girdik bu yola Aşk ile bile Gurbetlik ile Bizi salar var Her kim merdane Gelsin meydana Kalmasın cana Kimde hüner […]

Yar Yüreğim Yar 1

Yar yüreğim yar Gör ki neler var Bu halkın içinde Bize güler var Ko gülen gülsün Hak bizim olsun Gafil ne bilir Hakk’ı sever var Girdik bu yola Aşk ile bile Gurbetlik ile Bizi salar var Yunus sen bunda Meydan isteme Meydan içinde Merdaneler var

Yalancı Dünyaya Konup Göçenler

Yalancı dünyaya konup göçenler Ne söylerler ne bir haber verirler Üzerinde türlü otlar bitenler Ne söylerler ne bir haber verirler Kiminin başında biter ağaçlar Kiminin başında sararır otlar Kimi masum kimi güzel yiğitler Ne söylerler ne bir haber verirler Toprağa gark olmuş nazik tenleri Söylemeden kalmış tatlı dilleri Gelin duadan unutman bunları Ne söylerler ne […]

Ya Rab Bu Ne Derttir

Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz Yar bu ne yaradır melhem bulunmaz Benim garip gönlüm aşktan usanmaz Varıp yare gider hiç geri dönmez Aşık olan gönül aşktan usanmaz Ahiret korkusun bir pula saymaz Aşk pazarıdır bu canlar satılır Satarsın bu canı hiç kimse almaz Dönüp de bakmaz Dönüp dönüp sana öğüt verirler Dünya malı […]