Zinhar vermegil gönül dünya payına bir gün
Dünyaya gönül veren düşe tayına bir gün
Gör ahi niceleri topraklar koçmuş yatar
Bizi de onlar gibi ala koyuna bir gün
Şol kuşun ki yuvası doğan katında ola
O ondan kaçınsa da gide yayına bir gün
Miskin biçare Yunus gördüm bildim demegil
Tut erenler eteğin düşgil suyuna bir gün

Yazar

deniz

PAYLAS