Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe
Ber’ki’yçün kuyu kazan akıbet kendi düşe
Kendine yaramazı berikine sanan o
Adı müslüman onun kendi benzer keşişe
Komadığın aradan nesneyi götürmegil
Komadığın götürmek budura yatlu pişe
Yarın Hak didarını görmeyiser üç kişi
Biri digci bir kovcu biri gammazdır peşe
Yunus’tan bir nasihat tutan yavuz olmaya
Bil ki iyi söz ile her bir iş gelir başa

Yazar

deniz

PAYLAS