Vücudün çünkü fanidir
Yürü ey bivefa dünya
Fena yokluk nişanıdır
Yürü ey bivefa dünya

Donanıp düzülüp geldin
Bu halkın yüzüne güldün
Gör akıbet neler kıldın
Yürü ey bivefa dünya

Kani atam kani anam
Bu dert ile nice yanam
Sözüne nice inanam
Yürü ey bivefa dünya

Harir donları soyarlar
Nazik tenleri yuyarlar
İletip toprağa koyarlar
Yürü ey bivefa dünya

Yunus bunda gelen gülmez
Hiç kimesne murad almaz
Bu fena kimseye kalmaz
Yürü ey bivefa dünya

Yazar

deniz

PAYLAS