Yine geldi aşk elçisi
Yine doldu meydanımız
Yine teferrücgah oldu
Sağlı sollu dört yanımız

Yine mahfiller düzüldü
Yine badyalar kuruldu
Yine kadehler sunuldu
Esrik oldu canlarımız

Ev içi aşk ile doldu ulu
Kiçi aşık oldu
Canlarımız hayran oldu
Dağıldı perişanımız

Bir nicemiz Hakk’ı aldı
Bir nicemiz Hak’dan doldu
Kimimiz Süleyman oldu
Aşk tahtına ağanımız

Bir nicemiz Leyli oldu
Bir nicemiz Mecnun oldu
Bir nicemiz Ferhad oldu
Aşktan haber duyanımız

Meydanımız meydan oldu
Canlarımız hayran oldu
Her dem arşa seyran oldu
Hazret oldu revanımız

Düşmüş idik o kaldırdı
Birliğin bize bildirdi
İçimize aşk doldurdu
Dürüst oldu imanımız

Sorar isen dost nerdedir
Nerde istersen ordadır
Hem gönülde hem candadır
Hiç kalmadı gümanımız

Yunus aşkın vasfın söyler
Gerçeklere haber eyler
Mahrumların canı göyner
Aşkar oldu nihanımız

***

Abdülbaki Gölpınarlı – 100 Şair 1000 Şiir
Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (Tasavvufi – Zühdi
Edebiyat, Melami – Hamzavi Halk Edebiyatı
Alevi – Bektaşi Halk Edebiyatı), Milliyet
Yayınları Türk Klasikleri Dizisi: 7
Birinci Cilt, Baha Matbaası, Ocak – 1972
s.37-38’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Yine geldi aşk elçisi yine doldu meydanımız
Yine teferrüc-gah oldu sağlı sollu dört yanımız

Yine mahfiller düzüldü yine badyalar kuruldu
Yine kadehler sunuldu esrik oldu bu canımız

Ev içi aşk ile doldu ulu kiçi aşık oldu
Canlarımız hayran oldu aşk tahtına ağanımız

Bir nicemiz Leyli oldu bir nicemiz Mecnun oldu
Bir nicemiz Ferhad oldu aşktan haber duyanımız

Meydanımız meydan oldu canlarımız hayran oldu
Her dem Arş seyrangah oldu hazret oldu revanımız

Düşmüş idik ol kaldırdı birliğin bize bildirdi
İçimize aşk doldurdu dürüst oldu imanımız

Sorar isen aşk nerdedir nerde istersen ordadır
Hem gönülde hem candadır hiç kalmadı gümanımız

Yunus aşkın vasfın söyler gerçeklere haber eyler
Mahrumların canı göyner eşker’oldu pinhanımız

Yazar

deniz

PAYLAS