Ya ilahi ger sual etsen bana
Cevabım işbu idi anda sana
Ben bana zulmeyledim ettim günah
Neyledim nettim sana ey padişah
Sen ezelde beni asi yazasın
Doldurasın aleme avazesin
Ben mi düzdüm beni sen düzdün beni
Pür ayıp n’işe getirdin ey gani
Habs içinde ölmeyeyim deyi aç
Mısmıl ve murdar yedim bir-iki-kaç
Nesne eksildi mi mülkinden senin
Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin
Rızkını yeyip seni aç mı kodum
Ya yeyip öğnünü muhtaç mı kodum
Kıl gibi köprü gerersin geç deyi
Gel seni sen tuzağımdan seç deyi
Kıl gibi köprüden adem mi geçer
Ya düşer ya dayanır yahut uçar
Kulların köprü yaparlar hayr içün
Hayrı budur ki geçerler seyr içün
Terzi kurarsın hevaset tartmağa
Kasdedersin beni oda atmağa
Terazi ona gerek bakkal ola
Ya bezirgan tacir ve attar ola
Sen basirsin hod bilirsin halimi
Pes ne hacet tartasın amalimi
Geçmedi mi intikamın öldürüp
Çürütüp gözüme toprak doldurup
Değmedi hiç Yunus’tan sana ziyan
Sen bilirsin aşikare ve nihan
Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kal
Neye gerek ey Kerim-i zülcelal

Yazar

deniz

PAYLAS