Vuslat halini diyeyim vuslat halin bilenlere
Yedi türlü nişan gerek hakikate erenlere
Evvel nişanı budurur yermeye cümle milleti
Yerenler yerini kaldı yer değmedi yerenlere
İkinci nişanı odur ki nefsini semirtmeye
Zinhar siz ondan olmayın nefsine kul olanlara
Üçüncü nişanı budur cümle heveslerden geçe
Hevesler eri yolda kor yetemez yol varanlara
Dördüncü nişanı odur dünyadan münezzeh ola
Dünya seni sayrı eyler ne kul kaysı sayrılara
Yunus yedi nişan dedi evet üçünü gizledi
Onu dahi deyiverem gelip halvet soranlara

Yazar

deniz

PAYLAS