Uş gene geldim ben bunda sır sözün ayan eyleyem
Bir söz ile yeri göğü cümlesin beyan eyleyem
Dilensem ten eyleyem dilerisem can eyleyem
Gönlümü Tur canım Musa taht-ı Süleyman eyleyem
Dirlik bana karşı gele ben dirliğin boynun vuram
Ölüm eğer vacip ola canımı kurban eyleyem
Azrail ne kişidürür kastedebile canıma
Ben onun kastını yine kendine zından eyleyem
Ya Cebrail kim ola ki hükmede benim ahıma
Yüzbin Cebrail gibiyi bir demde perran eyleyem
Bu bizden önden gelenler manayı pinhan kılanlar
Ben anadan doğmuş gibi geldim ki üryan eyleyem
Yunus senin gönlün evi Hak varlığı dopdoludur
Uş geldim ki aşıklara varlıktan ihsan eyleyem

Yazar

deniz

PAYLAS