Teferrüc eyleyü vardım sabahın sinleri gördüm
Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm

Kimi gamda kimi şadman yatarlar sininde pinhan
Boşanmış damar akmış kan batmış kefenleri gördüm

Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harap olmuş
Kamu endişeden kalmış ne düşvar halleri gördüm

Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş
Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm

Kimisi zevk ü işrette kimi saz ü beşarette
Kimi belâ vü mihnette dün olmuş günleri gördüm

Soğulmuş şol kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler
Kara toprağın altında gül derer elleri gördüm

Kimisi boynunu eğmiş tenini toprağa salmış
Anasına küsüp gitmiş boynun buranları gördüm

Kimi zari kılıp ağlar zebaniler canın dağlar
Tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm

Yunus bu kande gördü gelip bize haber verdi
Alık şaştı bilim vardı nitekim bunları gördüm

Yazar

deniz

PAYLAS