Şöyle hayran eyle beni aşkın oduna yanayım
Her nereye bakarısam gördüğüm seni sanayım
Hem beni okur sübhanım eşiğine düngün yönüm
Orda çıkar benim günüm burda niye eğleneyim
Yedi tamu dedikleri katlanmaya bir ahıma
Sekiz uçmak aldamaya bunda neye aldanayım
Yüz bin huri gelir ise aldamaya bu canımı
Aşkın gönlüm yağmaladı senden nice usanayım
İlm-i hikmet okuyanlar aşktan feragattır bunlar
Mansur oldum alsın beni her dillerde söyleneyim
Yunus Emre’min bu sözü cana doldu avazesi
Kördür münkirlerin gözü ben nicesi göstereyim

Yazar

deniz

PAYLAS