Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış islâm bülbülleri
Öter Allah deyu deyu

Salınır tuba dalları
Kur’an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu

Kimler yeyip kimler içer
Hem melekler rahmet saçar
İdris nebi hulle biçer
Diker Allah deyu deyu

Hep nurdandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyu deyu

Aydan arıdır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennette huri kızları
Gezer Allah deyu deyu

Hakka aşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu

Açıldı gökler kapısı
Rahmete doldu hepisi
Sekiz cennetin kapısı
Açılır Allah deyu deyu

Rıdvan’dürür kapı açan
Hülle donlarını biçen
Kevser şarabından içen
Kanar Allah deyu deyu

Yunus Emre var yârına
Koma bugünü yarına
Yarın Allah dîdarına
Varam Allah deyu deyu

***

Halk Şiiri Antolojisi – Prof. Dr. Şükrü Elçin
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1008, Gençlik ve Halk
Kitapları Dizisi: 39, Başbakanlık Basımevi
Birinci Baskı, Ankara – 1988, s.14’de
eser şu şekilde aktarılmaktadır

Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü

Salınur Tuba dalları Kur’an okır hem dilleri
Cennetde huri kızları gezer Allah deyü deyü

Kimi yiyüp kimi içer hep melekler rahmet saçar
İdris Nebi hulle biçer biçer Allah deyü deyü

Hep nurdandur direkleri gümişdendür yaprakları
Uzandukça budakları biter Allah deyü deyü

Aydan arıdur yüzleri misk ü anberdür sözleri
Cennetde huri kızları gezer Allah deyü deyü

Hakk’a aşık olan kişi akar gözlerinün yaşı
Pür-nur olur içi taşı söyler Allah deyü deyü

Ne dilersen Hak’dan dile kılavuz ol toğrı yola
Bülbül aşık olmış güle öter Allah deyü deyü

Açıldı gökler kapusı rahmetle toldı hepisi
Sekiz cennetün kapusı açar Allah deyü deyü

Rıdvan-durur kapı açan hulle tonlarını biçen
Kevser şarabını içen kanar Allah deyü deyü

Miskin Yunus var yarına koma bu güni yarına
Yarın Hakk’un didarına varur Allah deyü deyü

Yazar

deniz

PAYLAS