Sufiyim halk içinde teşbih elimden gitmez
Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
Boynumda icazetim riya ile taatim
Endişem başka yerde gözüm yolum gözetmez
Hoş dervişim sabrım yok dilimde inkarım çok
Miskinliğe dönmeğe gönlümden kibir gitmez
Görenler elim öper tac ve hırkaya bakar
Şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez
Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatim
İç pazara gelicek bin yıllık ayyar etmez
Dışım derviş içim boş dilim tatlı sözüm hoş
İlla ettiğim işi dinin değişen etmez
Yunus eksikliğini Allahına arzeyle
Onun keremi çoktur sen ettiğin o etmez

Yazar

deniz

PAYLAS