Söylememek harcısı söylemenin hasıdır
Söylemenin harcısı gönüllerin pasıdır
Gönüllerin pasını ger sileyim der isen
Şol sözü söylegil ki sözün hulasasıdır
Kulil hak dedi Çalap sözü doğru diyene
Bugün yalan söyleyen erte utanasıdır
Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakikatte asıdır
Şeriat haberini şerh ile diyem işit
Şeriat bir gemidir hakikat deryasıdır
Bundan içeri haber işit diyeyim ey yar
Hakikatin kafiri şer’in evliyasıdır
Biz talib-i ilmleriz aşk kitabın okuruz
Çalap müderris bize aşk da medresesidir

Yazar

deniz

PAYLAS