Sımazsan nefsin putun abes bütün taatın
Onu sımaya çare hele şimdi buldum ben
Niderim bu dünyayı aşkını verdin bana
İçim dışım nur oldu hezar zeban oldum ben
Bir kuru ağaç idim yol üzre düşmüş idim
Er bana kıldı nazar taze civan oldum ben

Dünya cefasın almak sonucu vefa imiş
Cefayı ben vererek seni satın aldım ben
Yunus sen aşık isen adını miskin ko sen
Cümlesinden seçerek miskinliği aldım ben

Yazar

deniz

PAYLAS